Informacje dla osób przyjętych do szkoły

 1. Spotkanie uczniów i rodziców/prawnych opiekunów klas pierwszych z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas  oraz kwaterunek uczniów w internacie odbędą się w dniu 03.09.2023 r. wg harmonogramu:

  • godz. 14.00 – spotkanie uczniów i rodziców klas pierwszych z dyrekcją szkoły w sali konferencyjnej w wozowni, po jego zakończeniu odbędą się spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych w budynku szkoły;
  • od godz. 16.00 kwaterunek uczniów klas pierwszych w internacie - po zakończeniu spotkań z wychowawcami klas. Informacja o szczegółach zakwaterowania będzie zamieszczona w holu internatu na tablicy informacyjnej. Osoby przyjęte do klasy I są przyjmowane do internatu na rok szkolny 2023/2024 na podstawie deklaracji złożonej w procesie rekrutacji.
 1. Apel inaugurujący nowy roku szkolny 2023/2024 odbędzie się 04.09.2023 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej, po nim spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych.
 1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia przyjętego do Internatu

A) Wyposażenie indywidualne :

  • pościel,
  • poduszka, kołdra, koc
  • obuwie zmienne
  • klapki pod prysznic
  • filiżanka, talerzyk, łyżeczka, nóż
  • ścierka do naczyń
  • obrus (nieplamiący lub ceratowy)
  • żarówka energooszczędna
  • ścierki do sprzątania
  • ewentualnie mała przypinana lampka do czytania

B) Wyposażenie do zakupienia wspólnie z pozostałymi mieszkańcami pokoju (po 1 września)

  • wiaderko na śmieci
  • miotła i szufelka
 1. W porozumieniu z pozostałymi mieszkańcami pokoju, można doposażyć pomieszczenie w rzeczy służące poprawie estetyki, takie jak mały dywanik, kwiaty itp.

 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony