Wychowawcy klas

1a - mgr Andrzej Dąbrowski

1b - mgr Andrzej Bubnowski

2a - mgr inż. Szymon Baj

2b - mgr Anna Polakowska

3a - mgr Łucja Korab-Baj

3b - mgr Bogumiła Szydłowska

4a - mgr inż. Honorata Nowicka-Kupczyk

4b - mgr inż. Jolanta Prędkiewicz-Gburzyńska