Praktyka zawodowa


Praktyki zawodowe odbywają się w piątki i dni zajęć praktycznych

Oddział 4b

  • 02.09.2022 – 16.09.2022

Oddział 1a

  • 23.09.2022 – 28.10.2022

Oddział 1b

  • 04.11.2022 – 09.12.2022

Oddział 4a

  • 02.01.2023 – 24.02.2023

Oddział 3a

  • 28.02.2023 – 21.03.2023

Oddział 3b

  • 22.03.2023 – 14.04.2023

Oddział 2a

  • 20.04.2023 – 11.05.2023

Oddział 2b

  • 12.05.2023 – 26.05.2023

 


WYCIECZKA PRZEDMIOTOWA
Oddział 4a (udział biorą również uczniowie z oddziału 4b z uprawnieniami obsługi pilarki)

  • 1710.2022 – 28.10.2022

 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony