Praktyka zawodowa


Oddział 4b

  • 09-27.10.2023 r.

Oddział 4a

  • 20.11-08.12.2023 r.

Oddział 3b

  • 06-17.11.2023 r.

Oddział 1a

  • 04-08.03.2023 r.

Oddział 1b

  • 11-15.03.2024 r.

Oddział 1c

  • 18-22.03.2024 r.

Oddział 2a

  • 03-16.04.2024 r.

Oddział 2b

  • 17-30.04.2024 r.

WYCIECZKA PRZEDMIOTOWA

Oddziały 4a-4b

  • 06-17.11.2023 r.

 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony