O szkole

Zadaniem Technikum Leśnego w Warcinie jest kształcenie przyszłych pokoleń leśników. W Polsce istnieje niewiele szkół takiego typu. Na Pomorzu występuje jedynie Technikum Leśne w Warcinie. Wszystkie szkoły charakteryzują się swoistymi tradycjami. Od pierwszej klasy mamy styczność z przedmiotami, które przygotowują nas do wykonywania zawodu leśnika. Tradycją szkoły w Warcinie jest obowiązkowe umundurowanie w godzinach lekcyjnych.

Uczniowie mieszkają w internacie, a zajęcia szkolne odbywają się w Pałacu, w którym znajdują się:

 • gabinety do nauczania przedmiotów zawodowych,
 • gabinety do nauczania przedmiotów ogólnokształcących,
 • pracownie informatyki,
 • centra informacji multimedialnej,
 • pracownia SILP,
 • biblioteka,
 • pokój nauczycielski i sala kominkowa,
 • biała sala,
 • sala myśliwska,
 • gabinet dyrektora oraz jego zastępcy,
 • sekretariat,
 • pomieszczenia pracowników administracji,
 • magazyn sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
 • magazyn materiałów budowlanych i części zamiennych.

Ponadto szkoła posiada bazę materialną, w skład której wchodzą:

 • obiekty dydaktyczne,
 • ogród botaniczny i Leśnictwo Szkolne,
 • internat szkolny,
 • zaplecze gospodarcze ze sprzętem technicznym,
 • budynki mieszkalne i gospodarcze dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Przygotowanie zawodowe młodzieży zdobywane jest w ramach kształcenia teoretycznego jak i praktycznego. Służy temu realizacja programu nauczania przedmiotów ogólno - zawodowych niezbędnych w zawodzie leśnika - biologii leśnej, ekologicznych podstaw ochrony środowiska, rysunku zawodowego, ekonomiki leśnictwa, użytkowania komputerów oraz przedmiotów typowych dla zawodu leśnika - maszynoznawstwa leśnego, hodowli lasu, ochrony lasu, użytkowania lasu, gospodarki łowieckiej, urządzania lasu. Nieodzowną częścią w kształceniu przyszłej kadry leśnej są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa.

Praktyka zawodowa uczniów technikum leśnego realizowana jest od klasy pierwszej do czwartej. Jej celem jest opanowanie techniki wykonywania typowych prac gospodarczo - leśnych. Praktyki w klasach pierwszych odbywają się w okresie wiosennym. Ich zadaniem jest kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie wykonywanych prac szkółkarskich, zalesieniowych i odnowieniowych. W ramach praktyk zawodowych w klasach trzecich i czwartych uczniowie przyswajają sobie umiejętności niezbędne dla robotnika leśnego oraz kształtują podstawowe umiejętności organizacyjne.

Uczniowie klas trzecich odbywają praktyki wiosną i jesienią. Natomiast w klasach czwartych praktyka przypada na okres jesienno - zimowy. Zajęcia praktyczne realizowane są w klasie czwartej z zakresu hodowli i gospodarki lasu. W tym też okresie uczniowie odbywają kurs pilarza i kurs szacunku brakarskiego. W ramach kursu pilarza na terenie szkoły Husqvarna organizuje wykłady i pokazy. Dzięki wykładom uczniowie nabywają wiedzy teoretycznej na temat urządzeń przydatnych pilarzowi. Natomiast w ramach pokazów uczniowie zdobywają niezbędną praktykę.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony