Zespoły przedmiotowe

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 • mgr inż. Honorata Nowicka-Kupczyk
 • mgr inż. Szymon Baj (P)
 • mgr inż. Piotr Stasiukiewicz
 • inż. Hubert Czelewicz
 • inż. Ryszard Rosiak
 • mgr inż. Leon Paszkiewicz

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

 • mgr Anna Polakowska (P)
 • mgr Teresa Kolińska
 • mgr Janusz Szambelan
 • mgr Agnieszka Śniegulska
 • mgr Alicja Frąckiewicz
 • mgr Tomasz Kabulski

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

 • mgr Łucja Korab-Baj (P)
 • mgr Ewa Czubajewska
 • mgr Beata Moćko
 • mgr Anna Gliszczyńska
 • ks. mgr Dawid Hamrol
 • mgr Roman Krężołek

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

 • mgr Natalia Adamowicz (P)
 • mgr Hanna Mieleszczuk
 • mgr Cezary Adler
 • mgr Paweł Kmieć

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • mgr Danuta Kołodziejczyk
 • mgr Arkadiusz Gliszczyński (P)
 • mgr Andrzej Czeczotko

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony