Zebrania rad pedagogicznych

29 sierpnia 2022 r. – Wyniki egzaminów poprawkowych

31 sierpnia 2022 r. – Organizacja roku szkolnego 2022/2023

12 września 2022 r. – Zatwierdzenie dokumentów organizacji roku szkolnego 2022/2023

23 września 2022 r. – Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

07 października 2022 r. – Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2021/2022

22 grudnia 2022 r. – Klasyfikacja śródroczna uczniów klas I-IV

13 stycznia 2023 r. – Śródroczna analiza i ocena wykonanych zamierzeń

24 kwietnia 2023 r. – Klasyfikacja końcowa uczniów klasy IVb

21 czerwca 2023 r. – Klasyfikacja i promocja uczniów klas I – IV (technikum pięcioletnie)

Wg osobnego harmonogramu – szkoleniowe zebrania rady pedagogicznej

  • Tematyka oraz terminy szkoleniowych zebrań rady pedagogicznej uzgadniane będą na bieżąco z osobami prowadzącymi szkolenia

 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony