Zebrania z rodzicami

  • Spotkanie z rodzicami i uczniami klas I - 31 sierpnia 2020 r. godz. 15:00 i 16:30
  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - IV 23 września 2020 r. godz. 17:00
  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - IV 18 listopada 2020 r. 17:00 (aplikacja Teams)
  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - IV 24 marca 2021 r. 17:00 (aplikacja Teams)
  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - III 20 maja 2021 r. 17:00 - zmiana terminu z 19 maja 2021 r. (aplikacja Teams)