Zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciel Dzień i godziny realizacji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek
Koło naukowe wiedzy leśnej
mgr inż. Szymon Baj      
mgr Piotr Stasiukiewicz    
Koło naukowe biologii
mgr Anna Polakowska  
Koło naukowe języka angielskiego
mgr Hanna Mieleszczuk  
Koło naukowe języka polskiego
mgr Beata Moćko  
Koło naukowe matematyki
mgr Agnieszka Śniegulska  
Koło fotograficzne
mgr Paweł Kmieć  
Zespół Sygnalistów Myśliwskich
mgr Roman Seta        
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych „Dżawat”
       
Zajęcia sportowe
         
         

 

 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony