Zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciel Dzień i godziny realizacji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek
Koło naukowe wiedzy leśnej
mgr inż. Szymon Baj 16.15 – 17.45 15.30 – 17.05
mgr Piotr Stasiukiewicz 15.30 – 17.30
Koło naukowe biologii
mgr Anna Polakowska 15.30 – 16.15
Koło naukowe języka angielskiego
mgr Hanna Mieleszczuk 15.30 – 16.15
Koło naukowe języka polskiego
mgr Beata Moćko 16.20 – 17.05
Koło naukowe matematyki
mgr Agnieszka Śniegulska 16.15 – 17.00
Koło fotograficzne
mgr Paweł Kmieć 16.15 – 17.00
Zespół Sygnalistów Myśliwskich
mgr Roman Seta 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych „Dżawat”
inż. Kamil Szydłowski

15.30 – 16.15

19.30 – 20.15

15.30 – 16.15

19.30 – 20.15

15.30 – 16.15

19.30 – 20.15

Zajęcia sportowe
mgr Andrzej Bubnowski 16.20 – 17.05 20.05 – 20.50 20.05 – 20.50
mgr Paweł Górawski 19.05 – 19.50 16.20 – 17.05

 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony