Egzamin poprawkowy


23 sierpnia 2021 r. - BIOLOGIA zakres rozszerzony

- zdający: 1a-12; 1a-17; 1a-19; 1b-6; 1b-19; 1b-23; 3a-6; 3a-8; 3a-16; 3a-19; 3b-5; 3b-17; 3b-19

- część pisemna: godz 9.00

- część ustna:

 • godz. 11.00 - 1a-12
 • godz. 11.15 - 1a-17
 • godz, 11.30 - 1a-19
 • godz. 11.45 - 1b-6
 • godz. 12.00 - 1b-19
 • godz. 12.15 - 1b-23
 • godz. 12.30 - 3a-6
 • godz. 12.45 - 3a-8
 • godz. 13.00 - 3a-16
 • godz. 13.15 - 3a-19
 • godz. 13.30 - 3b-5
 • godz. 13.45 - 3b-17
 • godz. 14.00 - 3b-19

25 sierpnia 2021 r. - OCHRONA LASU

- zdający: 1a-12

- część pisemna: godz.9.00

- część ustna:

 • godz. 10.30 - 1a-12

25 sierpnia 2021 r. - BIOLOGIA LEŚNA

- zdający: 1b-6; 2b-2

- część pisemna: godz.9.00

- część ustna:

 • godz. 11.00 - 1b-6
 • godz. 11.15 - 2b-2

25 sierpnia 2021 r. - JĘZYK ANGIELSKI zakres rozszerzony

- zdający: 2b-5

- część pisemna: godz.9.00

- część ustna:

 • godz. 11.45 - 2b-5