Egzamin poprawkowy


 BIOLOGIA - ZAKRES ROZSZERZONY

23.08.2023 r.

część pisemna:

08.00

część ustna

09.30
09.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45

1a - 4
1a - 6
1a - 10
1b - 22
2b - 17
3a - 3
3a - 13
3a - 22
3b - 8
3b - 16


BIOLOGIA - ZAKRES ROZSZERZONY

24.08.2023 r.

część pisemna:

08.00

część ustna

09.15
09.30
09.45
10.00
10.15

4a - 3
4a- 6
4a - 28
4a - 29
4b - 26


CHEMIA

24.08.2023 r.

część pisemna:

10.30

część ustna

12.00
12.15
12.30
12.45
13.00

1a - 6
1a - 10
1b - 18
1b - 22
2b - 3


HISTORIA

24.08.2023 r.

część pisemna:

08.00

część ustna

09.15

1a - 4


MATEMATYKA

25.08.2023 r.

część pisemna:

08.00

część ustna

09.15
09.30
09.45

1b - 19
4a - 3
4a - 28


OCHRONA LASU

25.08.2023 r.

część pisemna:

08.00

część ustna 

09.15
09.30
09.45
10.00

2b - 3
2b - 15
2b - 17
3a - 10


 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony