Informacje dla zdających,
przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2021.

Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Wspierają nas:

Close Menu