Konsultacje-dyżury nauczycieli


 

mgr Tomasz Kabulski: 13.15-14.00 (piątek)

mgr Teresa Kolińska: 13.15-14.00 (piątek)

mgr Natalia Adamowicz: 13.15-14.00 (piątek)

mgr Cezary Adler: 13.15-14.00 (piątek)

mgr inż. Szymon Baj: 13.00-13.45 (piątek)

mgr Bubnowski Andrzej: 16.15-17.00 (czwartek)

inż. Czelewicz Hubert: 15.30-16.15 (wtorek)

ks. mgr Czekała Zenon: 16.15-17.00 (środa)

mgr Czubajewska Ewa: 15.30-16.30 (środa)

mgr Dąbrowski Andrzej: 15.00-15.45 (czwartek) [od 31.10.2022]

mgr Alicja Frąckiewicz: 16.05-16.50 (poniedziałek) [do 30.10.2022] / 13.00-14.00 (środa) [od31.10.2022]

mgr Justyna Giecewicz: 13.00-14.00 (środa)

mgr Galińska Monika: 15.00-16.00 (poniedziałek)

mgr Gliszczyńska  Anna: 14.00-15.00 (wtorek)

mgr Gorzeń Mariusz: 15.30-16.30 (niedziela)

mgr Górawski Paweł: 16.15-17.00 (wtorek)

 mgr Paweł Kmieć: 13.15-14.00 (piątek)

mgr Łucja Korab-Baj (*): 15.30-16.15 (środa)

mgr Krężołek Roman: 6.55-7.40 (poniedziałek)

mgr Lesner Dorota: 13.00-14.00 (poniedziałek)

mgr Justyna Makar (*): 6.55-7.40 (czwartek)

mgr Michalonek Kamila: 13.00-14.00 (środa)

mgr Hanna Mieleszczuk: 13.15-14.00 (piątek)

mgr Beata Moćko (*): 15.30-16.15 (poniedziałek)

mgr Nowak Agnieszka: 18.00-19.00 (poniedziałek)

mgr Anna Polakowska: 13.15-14.00 (piątek)

mgr Seta Roman (*): 16.00-16.45 (poniedziałek)

mgr Szambelan Janusz: 15.30-16.15 (czwartek)

mgr Sokołowska-Łoboda Dorota: 13.15-14.00 (piątek)

mgr Stasiukiewicz Piotr: 15.30-16.15 (czwartek)

mgr Agnieszka Śniegulska: 6.55-7.40 (wtorek)

mgr Trocka Anna: 16.00-17.00 (piątek)

mgr Wróblewska Jolanta: 13.00-14.00 (poniedziałek)

mgr  Rafał Żelazny: 15.00-16.00 (środa)

(*) – nauczyciel realizuje godziny dostępności  co dwa tygodnie

 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony