Egzamin maturalny

 


Lista absolwentów uprawnionych do pobytu w internacie
w dniach przystępowania do egzaminu maturalnego - 2022 r.

1. 

Adrianna

BARCZYŃSKA

2. 

Klaudia

FRANAS

3. 

Maciej

GAŁKA

4. 

Emanuel

HINC

5. 

Zuzanna

KELLER

6. 

Miłosz

MALINOWSKI

7. 

Waldemar

MIKUŁA

8. 

Klaudia

MINKO

9. 

Daniel

NOWAKOWSKI

10. 

Mateusz

NOWAKOWSKI

11. 

Zuzanna

PŁOSKA

12. 

Norbert

SIUCHTA

13. 

Bartosz

TOMASZEWSKI

14. 

Kamil

ZAGACKI

15. 

Arkadiusz

BRONKA

16. 

Bruno

EICHMANN

17. 

Emilian

GRABOWSKI

18. 

Julia

GRZESIK

19. 

Julia

GUDZIEJEWSKA

20. 

Wojciech

HAWRYLUK

21. 

Adrianna

KWAŚNA

22. 

Anna

ŁUKJANIEC

23. 

Michał

OLSZYNKA

24. 

Wiktoria

RÓŻYCKA

25. 

Jakub

SIEMBAB

26. 

Jakub

SKIERKA

27. 

Maksymilian

SZPAKOWSKI

28. 

Jagoda

WILK

29. 

Szymon

WILK


Informacje dla przystępujących do egzaminu maturalnego, dotyczące zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19 - P O B I E R Z


Egzamin maturalny w terminie głównym 04-20 maja  2022 r.część pisemna egzaminu maturalnego

04 maja 2022 r.   godz. 09.00   język polski (poziom podstawowy) 
05 maja 2022 r.   godz. 09.00   matematyka (poziom podstawowy)
06 maja 2022 r.   godz. 09.00   język angielski (poziom podstawowy)
    godz. 14.00   język niemiecki (poziom podstawowy)
09 maja 2022 r.   godz. 09.00   język angielski (poziom rozszerzony)
10 maja 2022 r.   godz. 09.00   język polski (poziom rozszerzony)
11 maja 2022 r.   godz. 09.00   matematyka (poziom rozszerzony)
12 maja 2022 r.   godz. 09.00   biologia (poziom rozszerzony)
13 maja 2022 r.   godz. 09.00   wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
    godz. 14.00   język niemiecki (poziom rozszerzony)
17 maja 2022 r.   godz. 09.00   historia (poziom rozszerzony)
18 maja 2022 r.   godz.09.00   geografia (poziom rozszerzony)

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym 01-14 czerwca 2022 r.część pisemna egzaminu maturalnego

01 czerwca 2022 r.   godz. 09.00   język polski (poziom podstawowy) 
    godz. 14.00   język polski (poziom rozszerzony)
02 czerwca 2022 r.   godz. 09.00   matematyka (poziom podstawowy)
    godz. 14.00   matematyka (poziom rozszerzony)
03 czerwca 2022 r.   godz. 09.00   język angielski (poziom podstawowy)
    godz. 09.00   język niemiecki (poziom podstawowy)
06 czerwca 2022 r.   godz. 09.00   biologia (poziom rozszerzony)
    godz. 14.00   język angielski (poziom rozszerzony)
08 czerwca 2022 r.   godz. 14.00   język niemiecki (poziom rozszerzony)
09 czerwca 2022 r.   godz. 09.00   historia (poziom rozszerzony)
16 czerwca 2022 r.   godz. 09.00   geografia (poziom rozszerzony)

 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 23 sierpnia 2022 r. godz. 09.00część pisemna egzaminu maturalnego

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Warcino 1. 77-230 Kępice

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 518 961 010
e-mail: sekretariat@tlwarcino.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony