Egzamin maturalny


  Osoby uprawnione do zakwaterowania w internacie - w terminach zgodnych ze złożonymi deklaracjami

01. K. Duda
02. M. Dzida
03. N. Gębal
04. M. Grabias
05. R. Gruba
06. A. Gutowicz
07. N. Harasimczyk
08. W. Jaworska
09. I. Jung
10. N. Karwowska
11. K. Kempara
12. K. Klebba
13. B. Kowalski
14. M. Krogulec
15. M. Krók
16. J. Kwiatkowska
17. S. Kwiatkowska
18. J. Malinowski
19. M. Mordzanowska
20. D. Obławska
21. D. Partyka
22. D. Piotrowski
23. K. Płodzień
24. A. Praszczak
25. B. Środa
26. J. Wygocki 


Informacje dla przystępujących do egzaminu maturalnego, dotyczące zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19 - P O B I E R Z


Egzamin maturalny w terminie głównym 04-20 maja  2021 r.część pisemna egzaminu maturalnego

04 maja 2021 r.   godz. 09.00   język polski (poziom podstawowy) 
05 maja 2021 r.   godz. 09.00   matematyka (poziom podstawowy)
06 maja 2021 r.   godz. 09.00   język angielski (poziom podstawowy)
07 maja 2021 r.   godz. 09.00   język angielski (poziom rozszerzony)
10 maja 2021 r.   godz. 09.00   język polski (poziom rozszerzony)
11 maja 2021 r.   godz. 09.00   matematyka (poziom rozszerzony)
    godz. 14.00   wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
12 maja 2021 r.   godz. 09.00   biologia (poziom rozszerzony)
13 maja 2021 r.   godz. 09.00   geografia (poziom rozszerzony)
    godz. 14.00   język niemiecki (poziom podstawowy)
17 maja 2021 r.   godz. 09.00   historia (poziom rozszerzony)

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym 01-16 czerwca 2021 r.część pisemna egzaminu maturalnego

01 czerwca 2021 r.   godz. 09.00   język polski (poziom podstawowy) 
    godz. 14.00   język polski (poziom rozszerzony)
02 czerwca 2021 r.   godz. 09.00   matematyka (poziom podstawowy)
    godz. 14.00   matematyka (poziom rozszerzony)
07 czerwca 2021 r.   godz. 09.00   język angielski (poziom podstawowy)
    godz. 14.00   język niemiecki (poziom podstawowy)
08 czerwca 2021 r.   godz. 09.00   wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
    godz. 14.00   język angielski (poziom rozszerzony)
09 czerwca 2021 r.   godz. 09.00   biologia (poziom rozszerzony)
10 czerwca 2021 r.   godz. 09.00   geografia (poziom rozszerzony)
16 czerwca 2021 r.   godz. 09.00   historia (poziom rozszerzony)

 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 24 sierpnia 2021 r. godz. 09.00część pisemna egzaminu maturalnego