Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w terminie głównym

  • 04-20 maja  2021 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
  • 07-20 maja 2021 r. – część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
  • 07-20 maja 2021 r. – część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego