Informacje dla kandydatów do szkoły


Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dnia 14 lipca 2021r. do godz. 15.00.

Komisja będzie przyjmowała dokumenty (sala konferencyjna szkoły) w następujących terminach:

  • 09 lipca 2021r. (piątek) w godz. od 8.00 do 15.00.
  • 12 lipca 2021r.(poniedziałek) w godz. od 8.00 do 15.00
  • 13 lipca 2021r. (wtorek) w godz. od 8.00 do 15.00
  • 14 lipca 2021r.(środa) w godz. do 8.00 do 15.00.

Uwaga!
Kopie świadectwa i zaświadczenia można przesłać również za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Niezłożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty do dnia 14 lipca 2021r. do godz. 15.00, traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do naszej szkoły.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona w dniu 22 lipca 2021r. do godz. 12.00 w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

Skierowanie na badania lekarskie można pobrać w szkole od godz. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku – w dniach od 05 do 30 lipca 2021r. Refundacji podlegają tylko koszty badania kandydatów przyjętych do szkoły.

Badania lekarskie kandydatów będą przeprowadzone w szkole przez lekarza medycyny pracy, mającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych, w terminach:

  • 24 lipca 2021r. (sobota) w godz. od 9.00 do 13.00 kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K,
  • 31 lipca 2021r. (sobota) w godz. od 9.00 do 13.00 kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery od L do Z.

W przypadku braku możliwości zgłoszenia się na badania w wymienionych terminach, termin badania należy uzgodnić z lekarzem indywidualnie – nr tel. 606 838 314.

Wydane przez Poradnię Medycyny Pracy (lekarza medycyny pacy) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik leśnik należy złożyć w szkole w terminie do dnia 31 lipca 2021r. do godz. 13.00.

W terminie od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz.15.00 – kandydaci, umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, którzy złożyli kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzają wolę podjęcia nauki w technikum leśnym składając oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Niezłożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do dnia 30 lipca 2021r. do godz. 15.00, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia nauki w Technikum Leśnym w Warcinie.

W dniu 02 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do szkoły oraz lista kandydatów nieprzyjętych.

W dniach 24 i 31 lipca 2021r. od godz. 10.00 do 13.00 będzie możliwość:

  • zamówienia umundurowania wg indywidualnej miary u producenta (przy składaniu zamówienia na mundur Firma będzie pobierała zaliczkę w wys. 100,00zł),
  • wypełnienia i złożenia podania o przyjęcie do internatu,
  • odbioru wykazu wyposażenia mieszkańca internatu i wykazu podręczników,
  • ewentualnego uzupełnienie brakujących dokumentów.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Warcino 1. 77-230 Kępice

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 518 961 010
e-mail: sekretariat@tlwarcino.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony