Wyżywienie


Wpłaty za wyżywienie w internacie są przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej - wpłata na konto szkoły.


 Od 1 września 2022 r. wysokość opłaty za wyżywienie w internacie jest następująca:

  • od poniedziałku do czwartku - 17 zł dziennie
  • piątek i dni wyjazdowe - 10 zł dziennie

 Od 1 stycznia 2023 r. opłatę należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na konto:

TECHNIKUM LEŚNE W WARCINIE
im. prof. Stanisława Sokołowskiego
NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

Koniecznie z podaniem imienia i nazwiska ucznia/uczennicy, klasy oraz miesiąca, którego wpłata dotyczy.


 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 518 961 010
e-mail: sekretariat@tlwarcino.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony