Kalendarium


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023 r.
 • Zakończenie I okresu klasyfikacyjnego: 22 grudnia 2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2023
 • Ferie zimowe: 29 stycznia-11 lutego 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca-2 kwietnia 2024 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: 26 kwietnia 2024 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.
 • Ferie letnie: 22 czerwca-31 sierpnia 2024 r.

DNI WOLNE

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 01 listopada 2023 r. – Wszystkich Świętych
 • 01 maja 2024 r. – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy
 • 03 maja 2024 r. – Święto Konstytucji 3-go Maja
 • 30 maja 2024 r. – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 30-31 października 2023 r. (uzgodnione z samorządem uczniowskim)
 • 02 stycznia 2024 r. (uzgodnione z samorządem uczniowskim)
 • 02 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 12 stycznia 2024 r. – dla uczniów oddziału Va, przystępujących do części pisemnej egzaminu zawodowego – kwalifikacja LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi
 • 07 maja 2024 r. – przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy)
 • 08 maja 2024 r. – przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy)
 • 09 maja 2024 r. – przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom podstawowy)

 

 

 

 

 

 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony