Kalendarium


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022 r.
  • Zakończenie I okresu klasyfikacyjnego: 22 grudnia 2022 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2022
  • Ferie zimowe: 16-29 stycznia 2023 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 06-11 kwietnia 2023 r.
  • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: 28 kwietnia 2023 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.
  • Ferie letnie: 24 czerwca-31 sierpnia 2023 r.

 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony