Kalendarium

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.
  • Zakończenie I okresu klasyfikacyjnego: 22 grudnia 2020 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2020
  • Ferie zimowe: 04-18 stycznia 2021 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 01-06 kwietnia 2021 r.
  • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: 30 kwietnia 2021 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
  • Ferie letnie: 26 czerwca-31 sierpnia 2021 r.