Egzamin zawodowy


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: sesja czerwiec-lipiec 2022

Informacja o przyborach pomocniczych

Według informacji zawartych w komunikatach dyrektora CKE z 09.12.2021 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, każdy zdający powinien mieć:

 • w części pisemnej egzaminu- kwalifikacja RL.13, RL.14 - długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty. 
 • w części praktycznej egzaminu – kwalifikacja RL.13 - długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty, ołówek, gumkę, temperówkę, linijkę.
 • w części praktycznej egzaminu - RL.14 - długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty.

Zdający muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem).

Zdający przystępujący do egzaminu mają obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem) przy wejściu na salę egzaminacyjną. Zdający nie posiadający dokumentu nie zostaną wpuszczeni na salę egzaminacyjną.

Zdający przystępujący do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja RL.14, powinni być ubrani w odpowiednie ubranie robocze i ochronne oraz obuwie terenowe (we własnym zakresie).

Terminy egzaminów

Część pisemna – 21.06.2022 r.

 • kwalifikacja RL.13 – godz. 10.00 (sala konferencyjna w wozowni)
 • kwalifikacja RL.14 – godz. 12.00 (sala konferencyjna w wozowni)

Część praktyczna

 • kwalifikacja RL.13 – 20.06.2022 r. o godz. 9.00 (sala konferencyjna w wozowni)
 • kwalifikacja RL.14 – 27.06.2022 r. o godz. 8.00 (zbiórka w holu szkoły).

Zdający stawiają się przed salą egzaminacyjną / w holu szkoły na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Zdający mogą mieć ze sobą małą butelkę wody.

Szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zawarte są w:

 • Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 – Formuła 2017 (dla klasyfikacji RL.13 oraz RL.14)
 • komunikatach Dyrektora CKE.

Wszystkie wymienione dokumenty można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Bardzo prosimy o zapoznanie.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2017: sesja styczeń - luty 2022

 • 11 stycznia 2022 r. – część pisemna
 • 10 stycznia 2022 r. – część praktyczna model „d”
 • 12 stycznia 2022 r. - 06 lutego 2022 r. – część praktyczna model „w”

sesja  czerwiec - lipiec 2022

 • 21 czerwca 2022 r. – część pisemna
 • 20 czerwca 2022 r. – część praktyczna model „d”
 • 22 czerwca - 06 lipca 2022 r. – część praktyczna model „w”

 


ARKUSZE EGZAMINACYJNE

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Warcino 1. 77-230 Kępice

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 518 961 010
e-mail: sekretariat@tlwarcino.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony