Egzamin zawodowy

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2012

sesja styczeń - luty 2021

 • 12 stycznia 2021 r. – część pisemna
 • 11 stycznia 2021 r. – część praktyczna model „d”

sesja  czerwiec - lipiec 2021

 • 22 czerwca 2021 r. – część pisemna
 • 21 czerwca 2021 r. – część praktyczna model „d”
 • 23 czerwca - 08 lipca 2021 r. – część praktyczna model „w”

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2017

 sesja styczeń - luty 2021

 • 12 stycznia 2021 r. – część pisemna
 • 11 stycznia 2021 r. – część praktyczna model „d”
 • 11-14 lutego 2021 r. – część praktyczna model „w”

sesja  czerwiec - lipiec 2021

 • 22 czerwca 2021 r. – część pisemna
 • 21 czerwca 2021 r. – część praktyczna model „d”
 • 23 czerwca – 08 lipca 2021 r. – część praktyczna model „w”

ARKUSZE EGZAMINACYJNE