Nieskategoryzowane - Technikum Leśne w Warcinie

Warsztaty - środki przymusu bezpośredniego

Informujemy, że dnia 26 maja 2023 r. w godz. 07.30-12.30 w Technikum Leśnym w Warcinie odbędą się warsztaty praktyczne pn. "Techniki stosowania przez Straż Leśną siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego – wybrane techniki", adresowane do uczestników zajęć fakultatywnych z zakresu taktyki użycia śpb przez Straż Leśną.

Harmonogram warsztatów:

07.30-08.00 

  • wykład ,,Podstawowe zagadnienia użycia śpb” - prowadzący A. Gliszczyński, M. Halas (sala konferencyjna - Wozownia)

08.00-12.30 

  • zajęcia praktyczne prowadzący R. Bakun, A. Gliszczyński (sala sportowa)

12.30-13.00 

  • obiad

13.00-13.15 

  • zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów przez Dyrektora TL, pamiątkowe zdjęcie (sala sportowa)

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami uczniów kl. I-IV (technikum pięcioletnie) odbędzie się 21 maja 2023 r. o godzinie 16.00.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga narodowa, przymocowana do masztu, łopocząca na wietrze na tle nieba z niewielkimi chmurami.
2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Co roku tego dnia Polacy wywieszają flagi przed domami. Oficjalny wygląd polskiej flagi został ustalony podczas Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 roku, w prawie państwowym zatwierdzono go w 1919 roku. Polska flaga składa się z dwóch pasów: białego i czerwonego, opcjonalnie z godłem Polski umieszczonym pośrodku. Biel to symbol czystości, czerwień oznacza z kolei odwagę i przelaną krew. Dzień Flagi to sposób upamiętnienia historii polskich barw oraz symboli narodowych i został wprowadzony w celu propagowania wartości patriotycznych

Pożegnanie absolwentów rocznika 2023

Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
dwie drogi: pojechałem tą mniej uczęszczaną.
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem."
Robert Frost "Droga nie wybrana"

W dniu 28 kwietnia 2023 r. nadszedł dzień, który cztery lata temu uczniom przychodzącym do pierwszej klasy Technikum w Warcinie wydawał się tak odległy. Kolejny rocznik absolwentów opuścił mury szkoły.  I choć tego dnia skończyła się prosta droga, którą wędrowaliście wspólnie z nami - od czasu do czasu się potykając, ale mimo wszystko pokonując drobne przeszkody - to Wasza wędrówka trwać będzie nadal, ale już inaczej. Żegnamy Was życząc, aby jak najwięcej Waszych marzeń się spełniło. Żebyście zawsze czuli, że postępujecie w zgodzie ze sobą. Byście znaleźli własną drogę do szczęścia. Osiągnęli to, co sami sobie postawicie za cel i poczytacie za sukces. I aby nigdy nie zabrakło przy Was bliskich osób, z którymi swoją radość i swoje szczęście będziecie mogli dzielić. 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony