Utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Niepełnosprawnych w 2020 roku

Rok 2020 to już dziesiąty rok efektywnej współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie.

Dotacja w kwocie 13.000,00 zł zagwarantowała prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość działania Ośrodka.

Dowiedz się więcej w Biuletynie Informacji Publicznej