82 rocznica agresji ZSRS na Polskę

pierwsza strona gazety z 17 września 1939 roku17 września 1939 roku żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli na teren Polski, łamiąc w ten sposób zawarty pakt o nieagresji. Rozpoczęto realizację ustaleń tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego przez Rosję i Niemcy przed wybuchem II wojny światowej.

Na skutek agresji Polska utraciła 48% swojego terytorium deportowanych zostało kilkaset tysięcy Polaków, a wielu obywateli Polski zginęło z rąk funkcjonariuszy NKWD. Aresztowanych zostało ponad 200 tys. Polaków. Wielu obywateli Polski zmuszanych było do przyjmowania obywatelstwa sowieckiego. Rozpoczęły się masowe wywózki Polaków na Syberię, które objęły niespełna 1,4 mln  osób.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 518 961 010
e-mail: sekretariat@tlwarcino.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony