78 rocznica powstania w getcie warszawskim

Dokładnie 78 lat temu - 19 kwietnia 1943 r. - wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Bohaterska walka społeczeństwa żydowskiego o życie i godność ludzką.plakat z okazji 78 rocznicy powstania w getcie warszawskim
Wydarzenie to miało charakter symboliczny i uczy nas, w szczególności pokolenie niepamiętające wojny, o szacunku dla wolności, godności człowieka i niepodległości. 

"W tym roku Muzeum POLIN przypomina o rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim sprzed 78 lat, lecz także podkreśla rolę, jaką odegrały w nim kobiety. Żydówki w czasie powstania kolportowały nielegalną prasę, zajmowały się  rannymi, były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku, zarówno w samym getcie, jak i poza jego murami. Historia powstania w getcie warszawskim to nie tylko historia walczących mężczyzn. To także historia m.in. Frani Beatus, której ciała nigdy nie odnaleziono, Dwory Baran tęskniącej w palącym się getcie za zapachem wołyńskich lasów, czy Halinki Rochman, która przyjęła kulę przeznaczoną dla swojej koleżanki – Róźki Rozenfeld, i tak zastrzelonej na ulicy kilka dni później." /www.polin.pl/

Zobacz materiał wideo