5 grudnia 2019 r. na sali gimnastycznej Technikum Leśnego w Warcinie odbył się „Mikołajkowy dzień sportu”, który został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Do głównych atrakcji należały: konkurencje ruchowo – sportowe, mecz integracyjny w piłkę siatkową i „dwa ognie” pomiędzy uczniami, nauczycielami, dyrekcją i pracownikami administracyjnymi. Wszystko było przeplatane loterią fantową. Taka forma aktywnego spędzania czasu przypadła do gustu nie tylko uczniom, ale i pracownikom szkoły. Samorząd deklaruje niebawem kolejne tego typu imprezy.

<K. Michalonek>
Close Menu