78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - plakatDziś przypada 78 rocznica Powstania Warszawskiego. Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00 tzw. godzinie „W”. Działania zbrojne przeprowadzone przez AK były próbą wyzwolenia stolicy spod okupacji wojsk niemieckich. Miały na celu ratowanie godności i suwerenności mieszkańców Warszawy. Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach heroicznej walki.

Zmiana wysokości opłat

Od 1 września 2022 r. ulegają zmianie wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie Technikum Leśnego w Warcinie.informacja

  • wyżywienie:
    poniedziałek-czwartek - 17 zł / dzień
    piątek i dni wyjazdowe - 10 zł / dzień
  • zakwaterowanie:
    75 zł / m-c

Informacje dla kandydatów do szkoły

  • informacjaInformujemy, że oryginały dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły i wyniki egzaminu ósmoklasisty) należy dostarczyć do szkoły do 28.07.2022 r. (czwartek) do godziny 1500.
  • W piątek (29.07.2022 r.) od godziny 1100 w szkole będzie możliwość złożenia zamówienia na obowiązkowe umundurowanie dla uczniów. Przy składaniu zamówienia pobierana będzie (przez producenta) zaliczka w wysokości 100 zł.

Uprawnienia HDS

informacjaInformujemy, że uczniowie klasy trzeciej (3B), którzy przystępowali do egzaminu i pomyślnym wynikiem zakończyli kurs nadający uprawnienia obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych mogą odbierać potwierdzenie posiadanych uprawnień w sekretariacie szkoły.

Zmiana danych adresowych

informacjaW związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Warcino, dane adresowe szkoły ulegają zmianie na następujące:

Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Warcino, ul. Darzbór 18
77-230 Kępice.

Uprawnienia HDS

informacjaInformujemy, że absolwenci szkoły, którzy przystępowali do egzaminu i pomyślnym wynikiem zakończyli kurs nadający uprawnienia obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych mogą odbierać potwierdzenie posiadanych uprawnień w sekretariacie szkoły.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 518 961 010
e-mail: sekretariat@tlwarcino.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony