1% podatku

Szanowni Państwo!fundacja rosa

Przy składaniu zeznania podatkowego za miniony rok, możliwe jest odpisanie 1% z całości zapłaconego podatku dochodowego na cele organizacji mających status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).

Pieniądze zbierane w ten sposób pozwalają wspierać programy charytatywne i prospołeczne. Fundacja Rosa prowadzi program „Twoja Szkoła”, którego celem jest między innymi podnoszenie jakości nauki uczniów. W programie tym uczestniczymy i pozyskujemy środki finansowe od 2013 roku. Wpisując w zeznaniu PIT 37 lub PIT-38 numer KRS 0000207472 i podając jako cel szczegółowy 1% - „Fundacja Rosa - 143476 –Technikum Leśne w Warcinie” wesprzecie Państwo naszą szkołę. Pozyskane środki - zgodnie z ideą programu, możemy przeznaczyć na polepszenie warunków kształcenia np.: wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej, zakup sprzętu sportowego i innych pomocy dydaktycznych oraz na kształtowanie systemu motywacyjnego uczniów np. w formie nagród, dofinansowania wycieczek i wyjazdów szkolnych. Rozliczenia podatku można również dokonać na stronie Fundacji www.fundacjarosa.pl wchodząc w link „Program PIT”. Wszystkim, którzy przekażą w ten sposób 1% podatku naszej szkole z góry serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja i Samorząd Uczniowski

Technikum Leśnego w Warcinie

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony