Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

poczet sztandarowy pośród uczniów podczas inauguracji roku szkolnego 2022/20231 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Podczas apelu, przywitaliśmy liczne grono uczniów klasy I Technikum.

Nie zabrakło obecności rodziców i gości reprezentujących Stowaryszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie czy Nadleśnictwo Warcino. Uczniom szkoły zostali przedstawieni nowi nauczyciele wraz ze specjalnościami. Pełni nadziei i postanowień wkroczyliśmy w 77 rok nauki.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony