Utrzymanie ORPD w 2023 roku


UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2023 - projekt dofinansowany dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
Rok 2023 to już trzynasty (mam nadzieję, że szczęśliwy) rok efektywnej współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Przyznana dotacja to kwota 19 000,00zł, zagwarantuje ona prawidłowe funkcjonowanie, ciągłość działania i rozwój Ośrodka.

Na bieżący rok oprócz bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka takich jak: transport ptaków, bieżące naprawy i konserwacja wolier, zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi, środków utrzymania czystości i higieny w obiekcie, opieka weterynaryjna, zakup leków i środków opatrunkowych, zaplanowano wymianę części konstrukcji i poszycia dachów kilku wolier o powierzchni ok. 85m2.
Stali pensjonariusze Ośrodka oraz dostarczane chore, wycieńczone lub okaleczone ptaki otrzymają odpowiednie żywienie, opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną. Teren ośrodka w okresie całego roku będzie utrzymywany w należytym stanie sanitarnym i estetycznym. Wykonane w poprzednich latach: kapitalny remont pomieszczeń socjalno-gospodarczych, wyposażenie ich w nową zabudowę meblową i sprzęt, umożliwiają wolontariuszom pracę w estetycznych i higienicznych warunkach  oraz znacząco ułatwiają utrzymanie czystości. W roku 2022 priorytetowym zadaniem była poprawa warunków rehabilitacji ptaków, wybudowana woliera do nauki latania i rozlatywania ptaków spełnia swoje zadania. Dzięki temu rehabilitowany ptak może latać bezpiecznie nie narażając się na uszkodzenie piór. Wybudowane w poprzednich latach dwie duże woliery (wysoka ośmiokątna woliera (8m x 6m)  oraz długa woliera przelotowa (12m x 4m x 2,8m) w znaczący sposób poprawiły warunki bytowe i usprawniły rehabilitację podopiecznych Ośrodka.
Wykonane w ostatnich latach  prace polegające na zmeliorowaniu terenu ośrodka, utwardzeniu wjazdu i dojazdu do obiektów, budowa nowego ogrodzenia oraz zamontowanie kontrolerów dostępu sprawiły, że Ośrodek jest  dobrze zabezpieczony zarówno przed dostępem osób nieupoważnionych oraz drapieżników. W 2022 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w ośrodku ptakom oraz pełniącym dyżury wolontariuszom, zainstalowano na terenie ośrodka nowoczesny monitoring wizyjny on-line. Sukcesywna poprawa warunków bytowych dla ptaków, socjalno-bytowych dla wolontariuszy oraz bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności obiektu sprawia, że w bieżącym roku edukacja ekologiczna realizowana będzie w dużo lepszych warunkach. Mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku skorzystają z tej formy edukacji liczne rzesze dzieci, młodzieży i dorosłych.

 Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Bogumiła Szydłowska

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony