82 rocznica agresji ZSRS na Polskę

pierwsza strona gazety "Dziennik Warszawski" z 17 września 1939 roku17 września 1939 roku żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli na teren Polski, łamiąc w ten sposób zawarty pakt o nieagresji. Rozpoczęto realizację ustaleń tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego przez Rosję i Niemcy przed wybuchem II wojny światowej.

Na skutek agresji Polska utraciła 48% swojego terytorium deportowanych zostało kilkaset tysięcy Polaków, a wielu obywateli Polski zginęło z rąk funkcjonariuszy NKWD. Aresztowanych zostało ponad 200 tys. Polaków. Wielu obywateli Polski zmuszanych było do przyjmowania obywatelstwa sowieckiego. Rozpoczęły się masowe wywózki Polaków na Syberię, które objęły niespełna 1,4 mln  osób.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony