W dniu 23 września 2020 roku (środa) odbędzie się zebranie rodziców klas I-IV, wg następującego harmonogramu:
- godzina 16.30 - klasy I i II,
- godzina 17.00 - klasy III i IV.
_______________________
Spotkania odbędą się w salach:
- godzina 16.30 - klasy I i II
kl. I A - gabinet chemii (p. A. Dąbrowski)
kl. I B - gabinet historii (p. A. Bubnowski)
kl. II A - gabinet ochrony lasu (p. Sz. Baj)
kl. II B - gabinet biologii (p. A. Polakowska)
- godzina 17.00 - klasy III i IV
kl. III A - gabinet języka polskiego (p. Ł. Korab-Baj)
kl. III B - gabinet języka niemieckiego (p. B. Szydłowska)
kl. IV A - gabinet hodowli lasu (p. H. Nowicka-Kupczyk)
kl. IV B - gabinet użytkowania lasu (p. J. Prędkiewicz-Gburzyńska)
_______________________
Od godziny 16.30 do dyspozycji rodziców pozostają:

  • kierownik i wychowawcy internatu - w internacie
  • nauczyciele specjaliści - w swoich gabinetach
  • pozostali nauczyciele prowadzący zajęcia – w swoich pracowniach, a w przypadku zajętej pracowni w pokoju nauczycielskim.

O godzinie 17.30 w sali konferencyjnej wozowni odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

Close Menu