Zebranie organizacyjne dla rodziców i uczniów klasy pierwszej Technikum Leśnego w Warcinie odbędzie się 1 września 2019 r. (niedziela).
Porządek spotkania:
12.00-14.00 odbiór umundurowania
od 12.00 zakwaterowanie uczniów w internacie
14.00 spotkanie rodziców i uczniów z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną w sali konferencyjnej w wozowni.
14.30 spotkanie rodziców i uczniów z wychowawcami klas

Listy uczniów klas pierwszych będą umieszczone w gablocie "Dyrekcja informuje" na parterze szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w internacie. Informujemy, że stołówka czynna będzie od poniedziałku 2 września 2019 r. Apel rozpoczynający rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 9.00 na tarasie szkolnym, a w razie niepogody - w holu szkoły.

W celu zameldowania ucznia w internacie na pobyt czasowy, prosimy o dostarczenie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały oraz aktu urodzenia lub tymczasowego dowodu osobistego. Wymagane dokumenty prosimy złożyć do wychowawców w internacie do dnia 30 września 2019 r.

Close Menu