18 października 2019 r. na sali gimnastycznej Technikum Leśnego w Warcinie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, w którym uczestniczyli dyrekcja szkoły, wychowawcy klas wraz z gronem pedagogicznym, rodzice, sami uczniowie i zaproszeni goście. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i zostali tym samym przyjęci do społeczności Szkoły Leśnej. Uroczystość uświetniły utwory muzyczne zaprezentowane przez uczniów klas pierwszych, przygotowanych przez p. prof. R. Krężołka.

Close Menu