Przyroda towarzyszy człowiekowi nieustannie. Zachwyca go od urodzenia różnorodnością zachodzących w niej zjawisk, mnogością barw i bogactwem kształtów. Z jednej strony wprawia w zachwyt, a z drugiej nasuwa wiele pytań. Bliskość obcowania i możliwość codziennej obserwacji przyrody, pobudzają do wnioskowania i działania.

Miejscem, w którym można zaznać tego wszystkiego jest Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego. Jedna z jedenastu szkół leśnych w kraju, prowadzonych przez Ministra Klimatu. Jedyna taka szkoła na Pomorzu. Wyróżniona po raz kolejny w rankingu Perspektyw tytułem „Srebrnej Szkoły”. Technikum dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną i  socjalną. Na terenie szkoły umiejscowiony jest internat wraz z kuchnią i stołówką. Szkoła przygotowuje uczniów do życia w warunkach współczesnego świata i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Uwzględnia przy tym wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności przyszłych pracowników.

Nabywana wiedza teoretyczna jest utrwalana podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, organizowanych i realizowanych w jednostce organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwie Warcino w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto we współpracy z Nadleśnictwem Sellhorn w Niemczech organizowane są dwutygodniowe wycieczki przedmiotowe, dzięki którym uczniowie mają możliwość poznania realiów pracy leśników w innych krajach. Dzięki tym partnerstwom, podnoszony jest poziom umiejętności zawodowych absolwentów szkoły i zapewniana możliwość sprostania wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Szkoła oferuje uczniom możliwość uczestniczenia w kursie pilarza-drwala, nadającym uprawnienia operatora pilarki spalinowej, kursie operatora żurawi HDS, jak również w kursie prawa jazdy kategorii T z możliwością uzupełnienia do kategorii B+E. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce przedmiotów zawodowych, Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej funduje jednorazowe stypendia. Również działające przy szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie funduje stypendia dla uczniów wyróżniających się w pracy na rzecz szkoły.

Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne to nie wszystko w życiu młodych ludzi. Zadaniem szkoły jest także umożliwianie uczniom rozwoju zainteresowań i pasji twórczych. To zadanie szkoła wypełnia doskonale. Działa tu prowadzony przez uczniów Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu oraz zaangażowaniu i stopniowo nabywanemu przez uczniów doświadczeniu, zwiększane są szanse na przeżycie i powrót do natury leczonych i rehabilitowanych w ośrodku ptaków drapieżnych. Uczniowie prowadzą także w ośrodku zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej dla zorganizowanych grup. Przedstawiają metody i techniki rehabilitacji oraz uczą rozpoznawania gatunków ptaków szponiastych, szczególnie tych, które można spotkać w polskich lasach. Uczniowie szkoły uczą się grać na rogach myśliwskich. Tworzą Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich i uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach myśliwskich w Polsce i za granicą. Zespół wykonuje swoje utwory podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach sygnalistów. Jest wizytówką regionu Pomorza i zalicza się do czołówki polskich zespołów grających muzykę myśliwską.

W ramach Szkolnego Klubu Sportowego nauczyciele w atrakcyjny sposób dają uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, organizując różnorodne zajęcia sportowe: tenis stołowy, judo, piłka ręczna, piłka nożna halowa, piłka siatkowa, koszykówka, siłownia. Szkoła nieustannie stara się dostosowywać zajęcia pozalekcyjne do potrzeb swoich uczniów tak, aby ze swoją ofertą dotrzeć do jak największego grona młodych ludzi, zachęcając ich do aktywnych form spędzania czasu.

Close Menu