Pliki do pobrania

Pliki do Pobrania - Zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa

Kurs Operatora Żurawi Leśnych - Pytania i Odpowiedzi Egzaminacyjne

Kurs Operatora Żurawi Leśnych - Prezentacja

Kurs Operatora Żurawi Leśnych - Symbole ruchów roboczych żurawi

Zasady Hodowli Lasu

Kurs operatora żurawi leśnych

Instrukcja Urządzania Lasu - wzory

Instrukcja Urządzania Lasu tabele 2

Instrukcja Urządzania Lasu tabele 1

Instrukcja Urządzania Lasu 3

Instrukcja Urządzania Lasu 2

Instrukcja Urządzania Lasu 1

Instrukcja Ochrony PPOZ

Instrukcja Ochrony Lasu - tabele

Instrukcja Ochrony Lasu - formularze

Instrukcja Ochrony Lasu, tom 2

Instrukcja Ochrony Lasu, tom 1

Instrukcja BHP

Pliki do Pobrania - Język niemiecki - maturzyści.

Ustny egzamin maturalny z języka niemieckiego - zakres materiału i procedury

Przykładowe zestawy ustne (2015)

Pliki do Pobrania - Język niemiecki - klasy czwarte.

Świat edukacji - powtórzenie

Dopełniacz rzeczownika

Pliki do Pobrania - Język niemiecki - klasy trzecie.

Przykładowy opis miejsca zamieszkania

Końcówki przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym

Pliki do Pobrania - Język niemiecki - klasy drugie.

Zaimek dzierżawczy w mianowniku, celowniku i bierniku

Zagadnienia do sprawdzianu dla klasy II

Przykładowy opis miejsca zamieszkania

Pliki do Pobrania - Język niemiecki - klasy pierwsze.

Szyk wyrazów w zdaniu, typy zdań

Rzeczownik - rodzajnik określony, nieokreślony i przeczenie kein

Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

Liczebniki porządkowe

Close Menu