W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół z powodu zagrożenia COVID-19, nie odbędą się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom. W związku z  tym świadectwa, dyplomy i inne dokumenty będą odbierane indywidualnie przez abiturientów w dniach od 27 do 30 kwietnia 2020 r. w godzinach 9.00-13.00, w sposób zapewniający zachowanie zasad bezpieczeństwa. Szczegółowy harmonogram odbioru dokumentów przez poszczególnych absolwentów szkoły jest zamieszczony w informacjach dla uczniów szkoły [tlwarcino.pl->Uczniowie->Informacje]. Odbiór dokumentów będzie odbywał się w sali białej - wejście od strony tarasu szkoły.

Close Menu