Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dariusz Piątkowski -  Minister Edukacji Narodowej oraz Edward Siarka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przesłali na ręce dyrektora szkoły listy skierowane do nauczycieli i wychowawców. Treść listów została zamieszczona poniżej.

List MEN
List z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

List z okazji Dnia Edukacji Narodowej
List z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) str.1

List z okazji Dnia Edukacji Narodowej
List z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) str.2

Close Menu