Na Pomorzu niewiele jest ośrodków rehabilitacji czy lecznic dla zwierząt. Jeszcze mniej jest ośrodków specjalizujących się w ptakach szponiastych i sowach. Jednym z takich jest Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych "Dżawat"w Warcinie, który funkcjonuje od 1996 roku oraz sumiennie spełnia swoje zadania. Od czasu założenia ośrodka wypuszczono na wolność około 500 ptaków szponiastych i sów, a 13 września 2018 r. wolontariusze ośrodka - uczniowie Technikum Leśnego - wypuścili kolejne ptaki na wolność. Były to trzy pustułki, kania ruda, krogulec, jastrząb oraz puszczyk. Podopieczni trafili do ośrodka w bardzo różnych okolicznościach. Pustułki i puszczyk zostały znalezione jako młode ptaki(tzw. podloty), które wypadły z gniazd, kania ruda w pobliżu elektrowni wiatrowych, gdzie zderzyła się ze skrzydłem jednego z wiatraków, jastrząb został znaleziony w gołębniku, a krogulec w pobliżu drogi, gdzie prawdopodobnie zderzył się z autem. Ptaki, wcześniej zaobrączkowane, wypuszczone zostały w pobliżu ich naturalnych siedlisk. Jastrząb, krogulec oraz puszczyk zostały wypuszczone nieopodal lasów, kania ruda w okolicach wysypiska śmieci. Natomiast pustułki, jako sokoły, które zajmują gniazda innych ptaków na wieżach ratuszowych oraz kominach fabrycznych, odzyskały wolność na przedmieściach Słupska, gdzie zostały zawieszone specjalne budki lęgowe.

(K. Kręcki)

Close Menu