W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-17, w Technikum Leśnym w Warcinie wprowadzone zostają konsultacje dla maturzystów (w dniach 25.05-07.06.2020 r.) oraz uczniów szkoły (01-07.06.2020 r.). Szczegółowy harmonogram konsultacji oraz procedury obowiązujące w trakcie ich trwania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły pod adresem http://tlwarcino.infocity.pl/?mid=206.

Close Menu