„Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty

Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty

Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,

Wzdął policzki jak banie, w oczach krwią zabłysnął,

Zesunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha,

I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha.

I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem

Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.

Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni

Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.

Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął,

Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął…”

                                                         Adam Mickiewicz

            Jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych w literaturze fragment dotyczący łowiectwa, to ten właśnie opis koncertu Wojskiego na zakończenie polowania z „Pana Tadeusza”. Polska jest krajem o bardzo bogatych tradycjach łowieckich. W ponad tysiącletniej historii naszego państwa kształtowały się różnorodne formy zwyczajów i ceremoniału, a także swoistego języka. Obyczaje te stanowią formę wielkiego dziedzictwa myśliwych, przechodzącego z pokolenia na pokolenie, są również elementem kultury narodowej.

Dzień patrona myśliwych oraz leśników  – św. Huberta – jest obchodzony 3 listopada. Z tej okazji organizuje się msze święte oraz uroczyste polowania hubertowskie zwane Hubertowinami. Podczas tych spotkań myśliwi dziękują św. Hubertowi i Panu Bogu za to, że mogli użytkować zasoby przyrodnicze, w taki sposób aby służyły one człowiekowi, oraz wytyczają na następny rok działania mające na celu ochronę dóbr, aby trwały i były w dobrej kondycji dla człowieka i przyrody. Z okazji Dnia św. Huberta życzymy wszystkim miłośnikom lasu i łowiectwa mądrego korzystania z zasobów natury – Darz Bór!

W bibliotece szkolnej dostępna jest książka pt. "Integracyjny charakter kultu świętego Huberta".

Close Menu