Profesor Stanisław Sokołowski wchodząc do lasu mówił: „Trzeba zdjąć kapelusz bo las to kościół”.

19 października przypada dzień urodzin patrona naszej szkoły. Wybitny leśnik, praktyk i naukowiec, aktywny działacz na rzecz ochrony lasów tatrzańskich i utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego, nauczyciel, wykładowca, autor wielu publikacji naukowych o tematyce leśnej. Uznawany za pioniera nauki leśnictwa w Polsce, w 1932 roku otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. O jego metodach nauczania pisano: „Czynił to w taki sposób, że skojarzenie pozytywnej wiedzy o lesie z uczuciowym do niego stosunkiem zjawiało się zawsze samo, w sposób naturalny, niemal niedostrzegalny”. Inspirującym faktem z jego biografii jest to, że nie mając środków na dalszą edukację, po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Krakowie, przez 13 lat pracował jako robotnik w wielu majątkach leśnych, stale marząc o wykształceniu akademickim. Mając 26 lat zdał eksternistycznie egzamin dojrzałości i podjął studia na Akademii Ziemiańskiej w Wiedniu. Ścieżka jego kształcenia i rozwoju kariery jest wspaniałym przykładem na to, że ciężka praca i determinacja prowadzą do sukcesu.

Stanisław Sokołowski zmarł w 1942 roku, w rodzinnej willi „Ornak”. W tym pięknym, zabytkowym budynku mieści się obecnie dom muzealny pełen pamiątek i eksponatów z czasów działalności profesora

Close Menu