Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych "DŻAWAT" w Warcinie za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej otrzyma dotację w wysokości 13 tysięcy złotych. To środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach realizacji zadania na rzecz ochrony środowiska. Projekt dedykowany jest działaniom na rzecz utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie w roku 2020. Głównym celem zadania jest bieżące utrzymania Ośrodka, który zajmuje się leczeniem i rehabilitacją chronionych ptaków drapieżnych. To kontynuacja działań, które były realizowane w latach poprzednich.

(K. Szydłowski)
Close Menu