W dniach 3-16 marca 2021 r. odbywa się w szkole test diagnostyczny egzaminu maturalnego, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

  • 03.03.2021 - język polski (poziom podstawowy) - godz. 9.00
  • 04.03.2021 - matematyka (poziom podstawowy) - godz. 9.00
  • 05.03.2021 - język angielski (poziom podstawowy) - godz. 9.00
  • 08.03.2021 - język angielski (poziom rozszerzony) - godz. 9.00 / język niemiecki (poziom podstawowy) - godz. 14.00
  • 09.03.2021 - język polski (poziom rozszerzony) - godz. 9.00
  • 10.03.2021 - matematyka (poziom rozszerzony) - godz. 9.00
  • 11.03.2021 - biologia (poziom rozszerzony) - godz. 9.00
  • 12.03.2021 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) - godz. 14.00
  • 15.03.2021 - historia (poziom rozszerzony) - godz. 9.00
  • 16.03.2021 - geografia (poziom rozszerzony) - godz. 9.00