W dniach 3-16 marca 2021 r. odbywa się w szkole test diagnostyczny egzaminu maturalnego, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

  • 03.03.2021 - język polski (poziom podstawowy) - godz. 9.00
  • 04.03.2021 - matematyka (poziom podstawowy) - godz. 9.00
  • 05.03.2021 - język angielski (poziom podstawowy) - godz. 9.00
  • 08.03.2021 - język angielski (poziom rozszerzony) - godz. 9.00 / język niemiecki (poziom podstawowy) - godz. 14.00
  • 09.03.2021 - język polski (poziom rozszerzony) - godz. 9.00
  • 10.03.2021 - matematyka (poziom rozszerzony) - godz. 9.00
  • 11.03.2021 - biologia (poziom rozszerzony) - godz. 9.00
  • 12.03.2021 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) - godz. 14.00
  • 15.03.2021 - historia (poziom rozszerzony) - godz. 9.00
  • 16.03.2021 - geografia (poziom rozszerzony) - godz. 9.00

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony