Aktualności - Technikum Leśne w Warcinie

COVID-19 - ADAMED SmartUP

Fundacja Adamed od ponad sześciu lat działa na rzecz naukowego rozwoju polskiej młodzieży. Aby pomóc uczniom zrozumieć obecną sytuację oraz przybliżyć im zasady zachowania, mające zapobiec rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2, przygotowali film edukacyjny.

Akcja Men - Razem na Święta

W czwartek, 17 grudnia wolontariusze Technikum Leśnego w Warcinie, uczestniczyli w akcji „Razem na Święta” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W szkolnej bibliotece i sekretariacie przygotowano podarunki w postaci ozdób, słodyczy oraz kartek świątecznych.

Informacje dla zdających w sesji styczeń-luty 2021

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

Utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Niepełnosprawnych w 2020 roku

Rok 2020 to już dziesiąty rok efektywnej współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie.

Na progu 2021 roku

Utwór Zygmunta Burzyńskiego - 98-letniego emeryta Katowickiej Dyrekcji Lasów Państwowych, członka Polskiego Towarzystwa Leśnego i Klubu Sygnalistów, honorowego członka Klubu Wabiarzy.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony