Zebranie z rodzicami - 20.09.2023 r.

W dniu 20 września 2023 roku (środa) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas I-V.

O godz. 17.00 - przed spotkaniami w klasach - w sali konferencyjnej wozowni odbędzie się spotkanie ogólne dotyczące organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie i opieki stomatologicznej.

Po jego zakończeniu spotkania odbędą się w salach:
kl. I A - gabinet języka polskiego
kl. I B - gabinet biologii
kl. I C - gabinet języka angielskiego
kl. II A - gabinet języka niemieckiego
kl. II B - gabinet historii
kl. III B – gabinet urządzania lasu
kl. IV A - gabinet podstaw przedsiębiorczości
kl. IV B - gabinet chemii
kl. V A - gabinet ochrony lasu

Od godziny 17.00 do dyspozycji rodziców pozostają:
1) kierownik internatu i wychowawcy - w internacie
2) nauczyciele specjaliści - w swoich gabinetach
3) pozostali nauczyciele prowadzący zajęcia – w swoich pracowniach, a w przypadku braku pracowni w pokoju nauczycielskim.

Około godziny 18.00 w sali konferencyjnej wozowni odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony