Konkurs "Cztery Pory Roku - Impresje Leśne"

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zorganizował ogólnopolski konkurs pod nazwą"Cztery Pory Roku - Impresje Leśne", adresowany do pracowników Lasów Państwowych, nauczycieli, uczniów szkół leśnych i studentów. Celem konkursu jest ukazanie walorów lasu poprzez popularyzowanie szeroko rozumianej kultury leśnej oraz innowacji technologicznych związanych z gospodarką leśną. 26 czerwca 2023 r. poznaliśmy uczestników i laureatów konkursu w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuka, kulinaria, innowacje technologiczne. Drugie miejsce w kategorii literatura zajął uczeń pierwszej klasy Technikum Leśnego w Warcinie - Maksymilian Halas. Gratulujemy sukcesu.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony