Warsztaty - środki przymusu bezpośredniego

Informujemy, że dnia 26 maja 2023 r. w godz. 07.30-12.30 w Technikum Leśnym w Warcinie odbędą się warsztaty praktyczne pn. "Techniki stosowania przez Straż Leśną siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego – wybrane techniki", adresowane do uczestników zajęć fakultatywnych z zakresu taktyki użycia śpb przez Straż Leśną.

Harmonogram warsztatów:

07.30-08.00 

  • wykład ,,Podstawowe zagadnienia użycia śpb” - prowadzący A. Gliszczyński, M. Halas (sala konferencyjna - Wozownia)

08.00-12.30 

  • zajęcia praktyczne prowadzący R. Bakun, A. Gliszczyński (sala sportowa)

12.30-13.00 

  • obiad

13.00-13.15 

  • zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów przez Dyrektora TL, pamiątkowe zdjęcie (sala sportowa)

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony