Konkurs Angielskiej Piosenki Walentynkowej

Uczennice Technikum Leśnego w Warcinie Amelia Klebba, Maria Nowacka, Karolina Mazurek, Małgorzata Banasiak wzięły udział w IX Konkursie Angielskiej Piosenki Walentynkowej w Kępicach. 

Cele i założenia konkursu to doskonalenie umiejętności językowych poprzez naukę tekstów piosenek w języku angielskim,  kształcenie wrażliwości i kultury muzycznej, budowanie wiary we własne siły i możliwości,  promowanie szkół i nauczycieli wspierających uzdolnienia uczniów oraz promocja sztuki wokalnej jako wyrazu artystycznego. Uczennica Amelia Klebba otrzymała wyróżnienie w kategorii soliści szkoły ponadpodstawowe. 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony