Festiwal Kultury Leśników i Myśliwych

Dyplom za zajęcie I miejsca w klasie MB przez Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w WarcinieDyplom za zajęcie I miejsca w klasie G przez Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w WarcinieW dniach 8-9 października 2022 r. w Brodnicy odbył sie XVI Festiwal Kultury Leśników i Myśliwych w Brodnicy.

Organizatorami festiwalu byli: RDLP w Toruniu, Porozumienie Kół Łowieckich ,,Kult Św. Huberta”, Nadleśnictwo Brodnica, Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu, Gmina Miasta Brodnicy, Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Brodnicki Dom Kultury, Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Fatima”. W ramach festiwalu odbył się konkurs sygnalistów myśliwskich oraz turniej fanfar i hejnałów. Udział w festiwalu wzięli członkowie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Warcinie. W kategorii Zespoły klasa G zajęli I miejsce. Rownież I miejsce zajęli kategorii Zespoły klasa MB. Udział w festiwalu przyniósł również sukcesy w kategoriach indywidualnych. Wiktor Niedzielin zajął I miejsce w kategorii Soliści klasa C. Beniamin Wroński także zajął I miejsce w kategorii Soliści klasa A (mistrzowska).

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony