17 września - Światowy Dzień Sybiraka

17 września 1939 r. we wczesnych gdzinach porannych żołnierze Związku Sowieckiego wkroczyli na wschodnie tereny II Rzeczyposolitej.

W ten sposób zgodnie z tajnym porozumieniem Stalina i Hitlera (pakt Ribbentrop-Mołotow), przewidującego wspólną agresję na Rzeczpospolitą, zajęcie i podział jej terytorium oraz likwidację państwa polskiego, III Rzesza Niemiecka wraz z ZSRS zapoczątkowały na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni wybuch II wojny światowej. Zajęcie przez Armię Czerwoną ponad połowy terytorium Polski było także początkiem dramatu setek tysięcy Polaków – prześladowania, ludobójstwo i deportacje. W dniu 17 września obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka, którego celem jest upamiętnienie wszystkich osób, które wskutek realizacji paktu Hitlera i Stalina zostały zesłane w głąb Związku Sowieckiego. Wielu deportowanych rodaków nigdy nie powróciło już do ojczyzny. Oddając hołd tysiącom ludzkich istnień, w 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony