Pierwsza w Europie. Druga na świecie.

Konstytucja 3 Maja (fot. K. Grajewska)

3 maja 1791 r. Sejm Wielki uchwalił ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Na jej podstawie wprowadzono monteskiuszowski trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. Konstytucja znosiła także liberum veto i wolną elekcję. Była próbą ratowania suwerenności naszego kraju. Choć obowiązywała krótko, do dziś uważana jest za fundament polskiej demokracji.

Konstytucja 3 Maja