Fundacja Rosa prowadzi program "Twoja Szkoła", którego celem jest między innymi podnoszenie jakości nauki uczniów. W programie tym uczestniczymy i pozyskujemy środki finansowe od 2013 roku. Wpisując w zeznaniu podatkowym PIT37 lub PIT38 numer KRS 0000207472 i podając cel szczegółowy: "Fundacja Rosa - 143476 - Technikum Leśne w Warcinie", można wesprzeć naszą szkołę. Pozyskane środki - zgodnie z ideą programu - mogą być przeznaczone na polepszenie warunków kształcenia (wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej, zakup sprzętu komputerowego, sportowego, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych oraz na dofinansowanie wycieczek i wyjazdów szkolnych, jak również na nagrody dla wyróżniających się uczniów. Wszystkim, którzy zdecydują się przekazać w ten sposób 1% podatku naszej szkole z góry serdecznie dziękujemy.

Close Menu