Wywiadówka śródroczna dla klas I – III: 17 grudnia 2014 r. godz. 17.00  ***  
Nieprawidłowy parametr SID!