Obchody 70-lecia Szkoły Leśnej w Warcinie: 25 czerwca od godz. 10.00  ***  Dzień otwartej szkoły: 18 czerwca od godziny 10.00  ***  
Nieprawidłowy parametr SID!