Chwilowo brak informacji...
13Październik
2016
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2017

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206), egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin wg starej formuły) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.